Stadsvolymer

Pontus Willebrand examensprojekt Forsbergs Skola 2014

För att läsa mer om projektet, dess bakgrundshistoria, utförandet, och se bilder/videos på resultatet, besök http://ludviglindblom.com/stadsvolymer/ och http://ludviglindblom.com/vad-vi-anvande-att-bygga-stadsvolymer/.

@

140 tecken kvar.